מה בתהליך הפונדקאות ....


מה בתהליך הפונדקאות ....

איתור ובדיקות רפואיות ופסיכולוגיות של  התורמת

איתור ובדיקות  רפואיות  ופסיכולוגיות  של  הפונדקאית  

יעוץ והליכים משפטיים בגיאורגיה 

הכנת התורמת ושאיבה

הכנת  פונדקאית והשתלה 

IVF+ICSIהקפאת עוברים ושמירה לשנה ראשונה .

לווי  ותמיכה בפונדקאית ותורמת 

טיפול ביורוקרטי ולוגיסטי  בגיאורגיה 

מעקב הריון  

בדיקות לפי פרוטוקול  הריון

תרופות  וויטמינים  תומכי הריון   

לווי  צמוד להורים המיועדים והתינוק  עד חזרה ארצה.