ליווי משפטי בתהליך פונדקאות


ליווי משפטי בתהליך פונדקאות

עקב הביורוקרטיה ותהליך  הפונדקאות  המורכב בארץ , זוגות רבים פונים לחפש אפשריות נוחות יותר לתהליך פונדקאות בחו"ל,  לכן חשוב ביותר להיעזר בצוות משפטי וליווי עורך דין המתמחה בכך.

החוק במדינת ישראל אינו מסדיר באופן חוקי את נושא הפונדקאות בחו"ל בכל הנושא של הסדרת מעמד הילוד והיבטים נוספים אחרים הנובעים עקב ביצוע ההליך

החוק בישראל מסמיך את בית המשפט לענייני משפחה לתת צו הורות רק במסגרת הליך פונדקאות בישראל.  

בפונדקאות שבוצעה בחו"ל אין אפשרות משפטית לקבל הכרה בהורות של ההורים המיועדים רק באמצעות חוזה הפונדקאות. 

חסר לך מידע ? אנחנו כאן תמיד !