בעקבות החלטת בג"צ מהשנה האחרונה (2021)  להתיר פונדקאות ליחידניים ולזוגות מאותו מין  החלטנו  חברת WE פונדקאות ותרומת ביצית  לערוך סקר פונדקאות נרחב בישראל  על מנת להבין את הנכונות של נשים ישראליות להיות  פונדקאיות וכמו כן לבחון את  המניעים העיקריים בהחלטה זו .

סקר ייעודי באינטרנט  ע"י מכון גיאוקרטוגרפיה  בקרב 564 נשים בגילאי 26-38, שלהן ילד אחד לפחות, (מגזר יהודי וערבי).

טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית הוא 4.36% + ברמת מובהקות סטטיסטית של 95%

הסקר בוצע בשבוע הראשון של חודש אוגוסט 2021.

המסקנות מסקר זה הן חד משמעיות רוב תהליכי הפונדקאות ימשיכו להתקיים בחו"ל במדינות כמו גיאורגיהגואטמלה , ארה"ב ואוקראינה 

כרבע מהנשים בישראל היו מוכנות לשקול להיות פונדקאיות . נכונות זו בעיקרה מהוססת. שיעור הנכונות העקרונית למתן שירות זה, עולה עם העלייה ברמת ההכנסה ויורד עם העלייה ברמת הדתיות.

הנכונות העקרונית למתן שירותי פונדקאות עומדת על כרבע (28%) מהנשים בישראל. שיעור זה ברובו מהוסס (20% חושבות שכן). 

•שיעור הנכונות העקרונית עולה עם העלייה ברמת ההכנסה ויורד עם העלייה ברמת הדתיות. •שיעור הנכונות הוולונטרית עומד על כעשירית (9%) מהנשים בישראל – שיעור זה נמוך יותר משיעור הנכונות העקרונית הכללי (28%), כמו כן, שיעור זה נמוך יותר בקרב דתיות- חרדיות (3%). 

•בעת בחינת הנכונות לשקול מתן שירותי פונדקאות, תוך שימוש בתמריץ כספי גבוה (יותר מ-150,000 ₪) שיעור הנכונות העקרונית –עומד על כשליש (33%) מהנשים בישראל. בדומה לשיעור הנכונות העקרונית, גם שיעור זה עולה עם העלייה ברמת ההכנסה ויורד עם העלייה ברמת הדתיות.

 •הגורם האפשרי הבולט ביותר לנכונות למתן שירותי פונדקאות – הוא האמונה שבעת מתן השירות, האישה עושה מעשה טוב. כמעט מחצית (43%) מהמשיבות ציינו גורם זה.

•התמורה הכספית עבור מתן השירות, צוין על ידי כשליש (32%) מהמשיבות, והוא הגורם השני הבולט מבין הגורמים שנבדקו במחקר. •כלומר מי שהביעה נכונות לשקול פונדקאות אמנם עושה זאת ממניע של תרומה אולם מצפה לתמורה הולמת לכך.

כעשירית בלבד מהנשים בישראל היו שוקלות להיות פונדקאיות באופן וולונטרי. למעשה רק כרבע מהנשים אשר הביעו נכונות עקרונית לשקול להיות פונדקאיות, היו מוכנות לשקול לעשות זאת ללא תשלום.

כמחצית (52%) מהנשים היו מוכנות לשקול לתת שירותי פונדקאות עבור זוג של גבר ואישה אשר נשואים ברבנות. שיעור הנשים שהיו מוכנות לשקול לתת שירותי פונדקאות עבור זוג גברים – עומד על כשליש (36%), ודומה לשיעור הנכונות לשמש פונדקאיות לאפשרויות האחרות שהוצגו – על כן לא ניכר כי ישנה העדפה למתן שירותי פונדקאות עבור        בלבד או יותר.