החוק הגיאורגי לתהליך פונדקאות


משנת  1997 הליך פונדקאות ותרומת זרע  היא חוקית בגיאורגיה.

על פי החוק לתורם או לאם פונדקאית אין זכויות הוריות על הילד שנולד.


גם במקרה שעובר שהתקבל מביצית או זרע שהושג לא מהזוג הפוריות, אלא מתורם מועבר לרחם של האם הפונדקאית, הזוג ייחשב כהורים חוקיים לילד. 

על פי החוק הגאורגי, במקרה בו הילד שנולד על ידי אם פונדקאית הזוג ולא הפונדקאית יירשמו כהורים לילד. 

תעודת הלידה תונפק מיד לאחר לידתו של הילד, (כ- 3 שבועות מיום הלידה ) 

בני הזוג יירשמו כהורים בתעודת הלידה. האם הפונדקאית לא תירשם בתעודת הלידה. כך שתעודת לידה של הילד שנולד על ידי אם פונדקאית אינה שונה מתעודת הלידה של ילדים אחרים. הסכמת האם הפונדקאית אינה נדרשת לרישום הזוג הפורה כהורים. להלן תידרש רישום של הזוג כהורים: הסכם פונדקאות שנערך על ידי בני הזוג, תעודת העברת עוברים לרחם של האם הפונדקאית שהונפקה על ידי מרפאת IVF ותעודת עובדת לידה שהונפקה על ידי בית חולים ליולדות. הליך הנפקת תעודת הלידה הוא פשוט ואינו מצריך שכירת עורך דין. להורים תהיה זכות לקחת את ילדם לארצם בכל עת לאחר הוצאת תעודת הילד.


חוק גאורגי  "בנושא הגנת בריאות"

סעיף 143. הפריה חוץ גופית מותרת:

  •  לצורך טיפול בפוריות, כמו גם במקרה של סיכון להעברת מחלה גנטית מצד אשה או של בעל, על ידי שימוש בתאי מין או בעובר של בני הזוג או בתורם, אם הסכמתם בכתב של הזוג הושג.
  • ב) אם לאישה אין רחם, לצורך העברת וצמיחת העובר המתקבל כתוצאה מהפריה לרחם של אישה אחרת ("אם פונדקאית"). הסכמתם בכתב של בני הזוג היא חובה.

הזוג נחשב כהורים במקרה של לידה עם האחריות והסמכות הנובעת מכך. לתורם או "אם פונדקאית" אין זכות להכיר בהורה לילד שנולד.

סעיף 144.

לצורך הפריה מלאכותית ניתן להשתמש בתאי מין נקביים וזכריים או בעובר שנשמר בשיטת ההקפאה. זמן השימור נקבע על פי רצון הזוג על ידי נוהל קבוע.

לפרטים נוספים ניתן לקבוע פגישה ללא עלות /contact-us