LIC. Frady Mejia
אמבריולוג

ביוכימיכאי מאוניברסיטת UniversidadDel Valle de Guatemala (UVG)עם הכשרה באנדרולוגיה ובעוברים.

 במכון Instituto Valenciano de Infertilidad.  מ2003 - 2006 היה חוקר עמית במחלקה להגנת הצומח, ב- UVG, שם היה חוקר במספר פרויקטים הקשורים לגנטיקה, פיטופתולוגיה ותרבית רקמות.  מאז 2006 עובד כמנהל המעבדה לעוברת הריון, שם יישם את טכניקת הזכוכת הביציות והעוברים, הפרדת התאים המופעלים על ידי מגנטיות(MACS) כטכניקה לבחירת זרע, והיחידה לגנטיקה של הרבייה.  הוא גם חבר בדירקטוריון של האיגוד הגוואטמלי לפוריות ורבייה אנושית (AGFERH), וכן חבר פעיל בארגונים בינלאומיים שונים הקשורים לרבייה.